Facebook Connect

Door facebook connect te gebruiken op Zapiks, word je automatisch ingelogd zodra je op facebook aangemeld bent. Je kunt altijd de toestemming voor Zapiks intrekken via de instellingen van je facebook account.

Zapiks respecteert jouw privacy. facebook handelt het inloggen af: op geen moment krijgen wij toegang tot vertrouwelijke informatie zoals jouw password.